Первинні вкладки

Передумовою для створення Одеського порталу Відкритих даних з'явилася спільна громадська ініціатива представників Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ), Одеської обласної організації інвалідів (ОООІ) і ряду інших громадських організацій нашого регіону за всебічної підтримки Одеської облдержадміністрації. Конкретними ініціаторами та розробниками вищеназваного порталу, зокрема, є к.т.н., доцент кафедри системного програмного забезпечення ОНПУ - Блажко Олександр Анатолійович і заступник голови ОООІ, експерт з файндрайзінгу HGO - Лук'янов Олександр Володимирович.

Ідея даної ініціативи виникла внаслідок тієї системної та цілеспрямованої роботи, що із приходом Михайла Саакашвілі на посаду губернатора, проводиться на Одещині в сфері поліпшення якості життя та протидії корупції. Адже, як показує досвід світової громадськості, саме завдяки застосуванню механізму Відкритих даних в багатьох країнах світу були виявлені численні факти корупції, ініційовані сотні соціально-значущих інформаційних сервісів та впроваджені десятки систем по прийняттю ефективних рішень у державному управлінні. В той же час, хоча наша країна вже однозначно оголосила свою прихильність загальносвітовим демократичним цінностям, рівень використання в Україні Відкритих даних є одним з найнижчих у світі. Так, наприклад, за півтора роки функціонування в нас у країні Загальнонаціонального порталу Відкритих даних, у нього було внесено усього лише близько 100 наборів даних, та й то, тільки за рахунок волонтерських ініціатив самих розроблювачів цього порталу. Це мізерний показник, що складає 100 тисячну частку відсотка в порівнянні з аналогічним порталом “Відкритих даних” США, на якому в даний час нараховується близько 158 мільйонів наборів даних.

Існує цілий ряд причин, котрі об'єктивно пояснюють вищезгадане відкидання механізму “Відкритих даних”  українським суспільством. Але разом з тим, за результатами поглибленого аналізу досвіду впровадження відкритих даних в інших країнах світу та з врахуванням нашого національного менталітету й історико-культурних особливостей, цілком можливо сформувати комплексну програму дій, завдяки якій може бути забезпечене успішне впровадження Відкритих даних у повсякденне життя на прикладі конкретного регіону.

Саме таку програму дій і намагаються зараз впровадити адміністратори цього порталу в Одеському регіоні. Даний же портал є лише частиною розробленої програми, концепція якої і сам зміст програми приводяться нижче в цьому розділі.

Вищезгадана програма, насамперед, повинна ліквідувати такі причини, котрі гальмують впровадження Відкритих даних в Одеському регіоні, як:

  • Відсутність інструмента (Web-ресурсу) для легкого збору, систематизації та застосування “Відкритих даних” з ініціативи громадських організацій і приватних осіб.

  • Небажання чиновників займатися додатковою роботою по публікації “Відкритих даних” на загальнодоступних Internet ресурсах.

  • Відсутність чіткого переліку “Відкритих даних”, сформованого в порядку пріоритетності публікації цих даних. Чиновники просто не знають, які “Відкриті дані” публікувати насамперед, а які дані можуть почекати з публікацією.

  • Не інформованість громадськості про переваги збору та застосування “Відкритих даних” для стимулювання соціально-економічних перетворень, боротьби з корупцією і підвищення якості життя громадян.

  • Відсутність у громадськості наочних прикладів використання “Відкритих даних” для підвищення якості життя громадян.

Зокрема, на відміну від стандартної технології збору і застосування “Відкритих даних” на національному порталі, при реалізації запропонованої програми передбачається впровадити:

  • Організацію збору даних не за стандартною схемою “зверху вниз”, коли чиновники самі визначали, що публікувати й у якій пріоритетності, а за схемою “знизу нагору”, коли чиновники відповідно до закону про публічну інформацію повинні будуть публікувати дані на Web-ресурсі у відповідь на запити від громадських організацій та приватних осіб.

  • Можливість виставляння кожному опублікованому набору даних оцінки по його фрагментарності, рівню контекстних зв'язків та можливостям для проведення динамічного аналізу.

  • Морально-етичну відповідальність за протидію впровадженню “Відкритих даних”. Так, зокрема, на “Одеському порталі Відкритих даних”, передбачається створення “Дошки супротивників Відкритих даних” та “Дошки якості даних”, посилання на котрі будуть розміщені на офіційних сайтах органів місцевої влади і регіональних громадських організацій. На “Дошці супротивників Відкритих даних” будуть надані зведення про такі підрозділи державної влади, котрі протягом визначеного (регламентованим законодавством) терміну у відповідь на запит від громадських організацій і приватних осіб або не надали необхідних даних, або не дали аргументованого пояснення цьому. На “Дошці якості даних” з боку громадськості будуть представлені зведені результати оцінок публікованих даних, систематизовані по видавцях, що опублікували ті чи інші дані.

  • Проведення ряду круглих столів разом з органами влади, громадськими організаціями, бізнес структурами й освітніми заснуваннями з метою удосконалювання роботи “Одеського порталу Відкритих даних”

  • Періодичне проведення конкурсів серед студентів ВУЗів, фахівців з інформаційних технологій і представників громадських організацій по найкращому застосуванню наборів даних , що маються на “Одеському порталі Відкритих даних”для поліпшення якості життя одеситів. Зокрема, це можуть бути конкурси на створення додатків для мобільних пристроїв та Web-ресурсів, на розробку соціально-економічних проектів, на написання бізнес планів і т.д.