ГІПЕРПОСИЛАННЯ НА ГРУПИ НАБОРІВ ДАНИХ

1) Гіперпосилання на реєстр груп, що поєднують набори даних відповідно до тієї чи іншої предметної сфери

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_list

Гіперпосилання виводить реєстр груп, що поєднують набори даних відповідно до тієї чи іншої предметної сфери.

Дане гіперпосилання може містити наступні параметри:

  • order_by -  сортування груп або по полю “name” (ім'я), або по полю “packages” (пакети); за замовчуванням сортування відбувається по полю “name”; значення для параметра order_by записуються у форматі рядка
  • sort - необов'язковий параметр для сортування результатів пошуку; за замовчуванням поля “name” і “packages” сортуються по зростанню шляхом завдання значення типу "name asc"; значення для параметра sort записується у форматі рядка
  • all_fields - параметр, що приводить до повернення повної інформації про групи, а не просто до повернення імен цих груп (опціонально, за замовчуванням: “False”); тип значення параметра all_fields – boolean
  • rtype - список рядків

2) Гіперпосилання на реєстр із паспортом та описом ресурсів для всіх наборів даних, об'єднаних у той чи іншій групі по предметній сфері

Дане гіперпосилання виводить паспорти наборів даних та відомості про приналежні до них ресурси для заданої групи (груп)

Гіперпосилання може містити наступні параметри:

  • id - ідентифікатор чи ім'я групи; значення для параметра id записується у форматі рядка
  • limit – параметр, що вказує максимальну кількість наборів даних, що повертаються, у групі (за бажанням); значення для параметра limit записується у форматі цілого числа
  • rtype - список словників

Нижче приведені приклади гіперпосилань для здійснення вибірок паспортів наборів даних та структур їх ресурсів по кожній з наявних на нашому порталі групі (предметній сфері застосування наборів даних):

Група “Місцева державна влада”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=misceva-derzhavna-vlada

Група “Економіка”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=ekonomika

Група “Державні торги”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=derzhavni-torgy

Група “Соціальна сфера”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=socialna-sfera

Група “Громадські організації”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=gromadski-organizaciyi

Група “Освіта”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=osvita

Група “Туризм”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=turyzm

Група “Здоров'я”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=zdorovya

Група “Екологія”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=ekologiya

Група “Сільське господарство”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=silske-gospodarstvo

Група “Промисловість”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=promyslovist

Група “Транспорт”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=transport

Група “Торгівля”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=torgivlya

Група “Метеодані”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=meteodani

Група “Дозвілля і відпочинок”

http://data.ngorg.od.ua/uk/api/3/action/group_package_show?id=dozvillya-ta-vidpochynok