КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

КОНЦЕПЦІЯ
програми з повсюдного впровадження в Одеській області механізму збору та використання відкритих даних

1. Труднощі доступу до публічної інформації в Україні

У 2011 році з'явився Закон України про доступ до публічної інформації, який вказує, що держава в особі чиновників зобов'язана надавати публічну інформацію (не таємно, не конфіденційну, не службову), якою вони володіють (раніше зібрали), за запитом громадськості (громадян, NGO або бізнесу) в термін від 5 до 20 днів. Надана інформація може стосуватися будь-яких видів діяльності держави в різних тимчасових інтервалах (результати минулих активностей, поточна діяльність, плани розвитку).

Цілями закону, швидше за все, було:

 1. зниження соціальної напруженості в громадянському суспільстві за допомогою розширення можливостей його контролю над діяльністю держави;
 2. підвищення показників економічного розвитку за рахунок більшого сприяння інформатизації суспільства.

У теж час, на шляху до досягнення зазначених цілей закон не передбачав можливості виникнення таких обмежень:

 1. чиновник отримуватиме додаткове робоче навантаження з обслуговування запитів, що спричинить його бажання перейти від офіційної безкоштовної форми до неофіційної платною (корупційної) формі виконання даного свого обов'язку;
 2. чиновник може не встигати відповідати на запити, що зумовить збільшення часу на отримання відповіді на запит;
 3. суспільство в своїй більшості, як правило, не знає про наявність безлічі даних, що відносяться до публічної інформації, які можуть бути надані місцевими і центральними органами влади;
 4. навіть при забезпеченні контролю над діяльністю влади, українська громадськість ще не навчилася поки застосовувати результати такого контролю для отримання відповідного економічного ефекту.

1-е і 2-е обмеження частково знімаються за рахунок розміщення публічної інформації в електронному вигляді (HTML-сторінок, Word-файлів, Excel-файлів, PDF-файлів) на сайтах державних установ, тому цей процес ініціюється самими органами влади без запитів з боку суспільства як споживача інформації, що не гарантує актуальності інформації на сайтах.

2. Портал відкритих даних як інструмент доступу до публічної інформації

У 2015 році з'явився закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних”.

Метою внесення змін до закону стало зняття зазначених вище обмежень на основі централізованого розміщення публічної інформації у вигляді відкритих даних - електронних даних, які зручно читати комп'ютеру при подальшому їх перетворенні в інформацію для споживача в особі суспільства або самої держави.

Централізація розміщення публічної інформації передбачається на порталі відкритих даних.

Говорячи про публічну інформацію і відкрити дані, необхідно розділяти поняття "дані" і "інформація", де дані - це лише вихідний, "сирий" матеріал, який стає інформацією при виконанні мінімум трьох вимог до даних:

 1. актуальні для споживача;
 2. корисні для споживача;
 3. подані мовою (розмовною, культурною, соціальною, професійною), яка зрозуміла їх споживачу.

Звичайно, більшості споживачів потрібна інформація, а не "сирі" дані, яку він зможе отримати через різні додатки.

Але це вже сервіс до відкритих даних, який може бути платним і корисним для бізнесу інформаційних технологій за умови виконання 1-ї вимоги - актуальності даних.

Тому основна мета створення порталу відкритих даних - скорочення часових витрат на:

 • (для чиновника) - видачу відповідей за запитами отримання публічних даних;
 • (для NGO) - контроль діяльності держави;
 • (для бізнесу) - аналіз торгового потенціалу території ведення бізнесу, динаміки зміни комерційних потоків;
 • (для громадянина) - отримання даних про активність на різних рівнях діяльності держави.

3. Проблеми впровадження порталу відкритих даних в Україні

3.1. Портали рівня "національний-регіональний-міський" як приклад децентралізації управління

На жаль, створення порталу відкритих даних - лише перший етап у процесі реалізації намірів держави надати суспільству доступ до відкритих даних, т.к. наступним самим складним процесом є заповнення порталу відкритими даними.

Існуючі портали можуть створюватися на національному, регіональної та локальному (міському) рівні доступу до публічної інформації. Більшість національних порталів розташовані за адресами з піддоменом gov, наприклад, з далекого зарубіжжя, США - http://data.gov/, Великобританія - http://data.gov.uk/, з ближнього зарубіжжя, Грузія - http://data.gov.gr, Казахстан - http://data.gov.kz/, Росія - http://data.gov.ru/, Молдова - http://data.gov.md

 В Україні навесні 2014 також з'явився свій національний портал http://data.gov.ua/, створений ще за рік до появи відповідних поправок в закон про публічну інформацію. Завданням порталу є розміщення відкритих даних, отриманих від міністерств і відомств України.

Приклади міських порталів: Нью Йорк - https://data.ny.gov/, Сан Франциско - https://data.sfgov.org/, Берлін - http://daten.berlin.de, Глазго - https://data.glasgow.gov.uk/, Санкт-Петербург - http://data.gov.spb.ru/.

Зараз в Україні активно обговорюється питання щодо переходу на децентралізовані способи управління державою, коли механізми управління соціально-економічним розвитком розташовуються не на національному рівні, а на рівнях областей, районів, громад і міст. Але будь-яке управління вимагає інформації, потоки якої також повинні бути локалізовані на заданому рівні управління. А така локалізація потребуватиме створення локальних порталів відкритих даних.

Процес наповнення локальних порталів буде простіше, ніж національного, оскільки безліч необхідних даних створені саме на локальному рівні управління для:

 • внутрішньої обробки та узагальнення;
 • передачі у вигляді звітів діяльності вверх по ієрархії управління.

Одеська міська рада у квітні 2015 року з ініціативи Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю затвердив «Міську програму« Електронне Відкрите місто »м. Одеси на 2015-2017 роки».

У програмі зазначено, що “Веб-портал відкритих даних дозволить усім користувачам, а саме - органам влади, розробникам програмного забезпечення, використовувати різноманітні публічні дані Одеської міської ради у власних проектах, використовуючи публічний серверний API (Application Programming Interface)”, а реалізація порталу планується на 2016-2017 роки з бюджетом 106 тис.грн. Але з програми не ясно, чи зможе суспільство стати користувачем цього порталу, споживачем інформації, отриманої завдяки порталу.

Але в будь-якому випадку, такі портали будуть потрібні на рівні одеської області та районів області.

3.2. Актуалізація даних методами "зверху-вниз" і "знизу-вверх"

Як змусити чиновника передавати відкриті дані із заданою періодичністю? Змусити методом «зверху-вниз» - це означає додати ще один штучний процес управління, що підвищує соціальну напруженість вже з боку самих чиновників. Наприклад, зараз на національному порталі дані мають дату завантаження 21-22 квітня 2014 року і, як зазначили творці порталу, дані були завантажені штучно силами волонтерів як одноразовий процес.

А можливо забезпечити роботу порталу за методом «знизу-вгору»?

Зараз можливі кілька технологічних варіантів, наприклад:

 1. зобов'язати чиновника вивантажувати дані на портал строго по періоду їх реального надходження на зберігання;
 2. автоматично сповіщати чиновника через електронні повідомлення про необхідність поновлення даних на порталі;
 3. зв'язати портал відкритих даних з сервісом заявок, який буде створений в регіоні за прикладом національного сервісу https://igov.org.ua, коли суспільство як заявник на отримання публічної інформації подає запит на отримання оновленних відкритих даних через сервіс заявок, а сервіс заявок пересилає цей запит на чиновника;
 4. створити додатковий сервіс сповіщення з боку заявника про необхідність отримання актуальних даних на ім'я чиновника.

Із зазначених варіантів необхідно вибрати ті, які потребують мінімальних трудовитрат з боку чиновників та максимальну ступень участі суспільства в роботі порталу. Такий вибір можна зробити з урахуванням crowdsourcing-моделі створення продукції.

3.3. Зміна ролі громадських організацій в роботі порталу

Зараз на національному порталі http://data.gov.ua/ відсутня категорія даних "Громадські організації". В той же час, громадські організації як об'єднання активної частини громадянського суспільства мають бути:

 1. споживачами відкритих даних виходячи з цілей роботи порталу;
 2. джерелами відкритих даних для:
  • демонстрації результатів своєї діяльності для заявок грантодавців;
  • запитів на отримання необхідних відкритих даних при реалізації отриманих грантів в їх повсякденній діяльності.

Тому в локальних порталах повинна з'явитися категорія "Громадські організації", переводячи громадських організації від пасивного споживача на активного учасника.