ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ЗАПИТІВ

На Одеському порталі "Відкритих даних" з метою отримання необхідних інформаційних ресурсів передбачається можливість заповнення 3-х наступних форм запитів даних:

 1. Форма запиту до державних органів
 2. Форма запиту в громадські організації
 3. Форма запиту в бізнес структури

Всі ці форми запитів розраховані на заповнення, як приватними, так і юридичними особами, такими, наприклад, як: ініціативні групи, громадські організації, державні органи, освітні установи, комерційні структури, ЗМІ.

Форми вищеназваних запитів засновані на рекомендованих державними властями стандартних бланках запитів та реалізовані з метою здійснення для користувачів (тих, хто запитує дані) наступних функцій:

 • Надання інформації про запит в стандартної, рекомендованої державою формі.
 • Обґрунтування прав ініціатора запиту на запитувану інформацію, а також його потреби у цій інформації.
 • Полегшення пошуку запитуваної інформації з боку її розпорядників (власників).

Найбільш об'ємною за кількістю полів є форма запиту до державних органів. Дана форма складається з ряду наступних груп і підгруп полів:

 1. Відомості про ініціатора запиту
  • Додаткові уточнення для приватної особи
 2. На кого подається запит
 3. Відомості про запитувану інформацію
 • Інформація про запитуваній документ
 1. Варіант надання відповіді на запит

Всі інші форми запитів містять аналогічні групи і підгрупи полів, за винятком такої підгрупи, як "Інформація про запитуваній документ". Дана підгрупа характерна тільки для державних органів і містить поля, що детально характеризують той чи інший документ (його вид, назву, реквізити та короткий опис).

У формах запитів для громадських організацій і для бізнес структур, окрім відсутності підгрупи полів "Інформація про запитуваній документ", відсутня ще значна кількість полів в таких групах, як "Відомості про ініціатора запиту" та "Відомості про запитувану інформацію".

Але, головним розходженням між усіма трьома формами запитів є різні варіанти, які вони надають в випадаючому списку для вибору по полю "Вид запитуваної інформації", яке знаходиться в групі полів "Відомості про запитувану інформацію". Так для форми запиту до державних органів для цього поля передбачені наступні варіанти:

 1. статистична інформація
 2. інформація про громадські організації
 3. інформація про бізнес структури
 4. інформація про виконання затверджених програм
 5. інформація про регламентні документи
 6. інформація про проведені заходи
 7. інформація про заплановані заходи

Для форми запиту в громадські організації у вищеназваному поле передбачені такі варіанти, як:

 1. статистична інформація
 2. інформація про потреби членів громадської організації
 3. інформація про історію розвитку громадської організації
 4. інформація про проведені заходи
 5. інформація про заплановані заходи

Для форми запиту в комерційні структури назване вище поле передбачає наступні варіанти:

 1. статистична інформація
 2. інформація про види пільгових послуг (продукції) для нужденних громадян
 3. інформація про види послуг (продукції), що надаються на дому для немобільних громадян
 4. інформація про знижки для пільгової категорії громадян
 5. інформація про акції

На завершення, слід зазначити, що практично, в усіх трьох формах запиту обов'язковими до заповнення є тільки ті поля, які позначені зірочкою. А їх у цих формах всього лише 20-30% від загальної кількості полів.

Адміністрація нашого порталу дуже сподівається, що всі Ваші зусилля щодо заповнення будь-якої з вищеназваних форм запитів увінчаються успіхом. Ми дуже хочемо вірити, що в результаті відісланих Вами запитів, Ви отримаєте не тільки корисну Вам інформацію, а й надасте сприяння у поширенні і використанні отриманих даних на благо вирішення численних соціально-економічних та екологічних проблем Одеського регіону.