ІНСТРУКЦІЯ ПО КАРТОГРАФІЇ ПУБЛІЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ

Детально ознайомитися з інструкцією в PDF форматі з картографії публічних електронних документів можна за посиланням:

“Інструкція по картографії публічних електронних документів з використанням Веб-сервісів і Google Docs”

Олександр Блажко,
доцент кафедри системного програмного забезпечення ОНПУ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК СТИМУЛ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Дана стаття описує значення інформаційних технологій у соціально-економічному розвитку України та роль громадських організацій у цьому процесі. Також у статті вказані можливі варіанти вдосконалення діяльності українських громадських організацій, як за рахунок застосування механізму Відкритих даних у вигляді методики оцінки діяльності HGO, так і за рахунок інших інформаційних інструментаріїв, що підвищують результативність діяльності цих організацій.

Олександр Лук'янов,
Експерт з Відкритих даних ГО "Одеський IT-кластер"
Заступник голови Одеської обласної організації інвалідів
ВГО "Союз організацій інвалідів України"

Детальніше…

МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ (ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД)

Практичні рекомендації щодо вдосконалення проекту Положення Кабінету Міністрів України "Про наборах даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" з урахуванням максимального залучення громадськості до формування та використання наборів Відкритих даних на рівні регіонів України.

Зараз міжнародна і українська громадськість все частіше говорить про проблеми з проведенням реформ в нашій країні. Очевидно, що однією з причин таких проблем є нерозуміння (з об'єктивних чи суб'єктивних причин) суті і технологій проведення тієї чи іншої реформи. Як результат цього, ми отримуємо неякісні закони та нормативні акти, які потім або чисто формально (для галочки) виконуються, або взагалі ігноруються з боку громадськості.

Олександр Лук'янов,
Експерт з Відкритих даних ГО "Одеський IT-кластер"
Заступник голови Одеської обласної організації інвалідів
ВГО "Союз організацій інвалідів України"

Детальніше…

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ІМЕН НАБОРІВ ДАНИХ

Любой набор данных на Одесском портале Открытых данных, также как и на других подобных порталах, представляет собой совокупность файлов ресурсов, объединенных под одним именем, - именем набора данных. Исходя из этого факта, наборы данных лучше всего именовать в соответствии узкими направлениями жизнедеятельности человека или согласно следующим источникам статистических данных:

Александр Лукьянов,
Эксперт по Открытым данным ОО “Одесский IT-кластер”
Заместитель председателя Одесской областной организации инвалидов
ВОО "Союз организаций инвалидов Украины"

Детальніше…

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАОЧНОСТІ НАБОРІВ ДАНИХ ПРИ КОНВЕРТАЦІЇ ЇХ РЕСУРСІВ У CSV ФОРМАТ

После конвертации файлов ресурсов в CSV формат с учетом требований по транслитерации заголовков таблиц, сокращению этих заголовков и приведению их к простой табличной форме, значительно теряется наглядность данных в результирующих таблицах CSV формата. Эти таблицы, по сути, не воспринимаются конечными пользователями, которые желают просто визуально ознакомиться с предлагаемой информацией, а не применять ее в своем программном коде для разработки сторонних приложений.

Для того, чтобы решит выше обозначенную проблему, лучше всего просто добавить к набору данных дополнительный ресурс (первоисточник), либо в виде ссылке на него с Web ресурса распорядителя данных, либо с помощью закачивания файла первоисточника.

Александр Лукьянов,
Эксперт по Открытым данным ОО “Одесский IT-кластер”
Заместитель председателя Одесской областной организации инвалидов
ВОО "Союз организаций инвалидов Украины"

Детальніше…

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОНВЕРТАЦІЇ ФАЙЛІВ ФОРМАТІВ ТИПУ ODT, DOC(X), ODS І XLS (X) У ФОРМАТ CSV

1. Общие требования к конвертации файлов ресурсов

Конечной целью размещения, какого либо файла ресурса в CSV, JSON или XML формате на портале Открытых данных, является обеспечение полного доступа к данным этого файла со стороны сторонних Web и мобильных приложений. Под таким доступом подразумевается возможность осуществление выборки и обработки данных того или иного файла по заданным критериям на основе использования прикладного программного интерфейса (server-side Web АРІ). Но, для того, чтобы обеспечить к данным вышеназванных файлов доступ по Web АРІ, помимо их добавления к соответствующим наборам данных в виде ресурсов, необходимо еще и импортировать эти файлы в базу данных портала Открытых данных.

При этом, для того, чтобы избежать возможных проблем при импорте соответствующих файлов в базу данных портала необходимо предварительно провести корректную конвертацию этих файлов в CSV формат.

Александр Лукьянов,
Эксперт по Открытым данным ОО “Одесский IT-кластер”
Заместитель председателя Одесской областной организации инвалидов
ВОО "Союз организаций инвалидов Украины"

Детальніше…

ВІДКРИТІСТЬ ДАНИХ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ПОЗБАВЛЕНОГО КОРУПЦІЇ

Процвітання корупції, свавілля олігархів та гальмування соціально-економічних перетворень, що спостерігаються сьогодні в Україні в цілому та на Одещині зокрема, багато в чому обумовлено тим, що представлена ​​в Internet інформація здебільшого характеризується фрагментарністю, відсутністю системи контекстних взаємозв'язків та неспроможністю для проведення аналізу даних в динаміці. Саме тому, з метою вирішення цих проблем шляхом впровадження механізму Відкритих даних, що вже позитивно зарекомендував себе у світі, в Україні був прийнятий ряд законодавчих ініціатив та створений Єдиний державний Web-портал Відкритих даних (http://data.gov.ua/). Так, тільки за поточний 2015 рік у нас в державі був прийнятий закон "Про внесення змін до деяких законів України про доступ до публічної інформації у формі відкритих даних" та проект постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних".

Олександр Лук'янов,
заступник голови Одеської обласної організації інвалідів
ВГО "Союз організацій інвалідів України"

Олександр Блажко,
доцент кафедри системного програмного забезпечення ОНПУ;

Детальніше…

МЕТОДИЧНІ УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕТВОРЕННЮ РІЗНИХ ФАЙЛІВ У CSV-ФОРМАТ

1 Структуры электронных документов DOC-формата

1.1. CSV-формат как исторически первый формат открытых данных

В Украине на протяжении полутора десятка лет компьютеризации работы государственных учреждений основными форматами хранения электронных документов стали форматы закрытого, проприетарного (коммерческого) офисного пакета MS Office, хранящиеся в DOC-файлах  (электронные текстовые документы) и XLS-файлах (электронные таблицы).

Но для портала открытых данных нужны документы, которые можно легко читать:

  • человеку на основе простого текстового редактора, без использования специальных программных инструментов;
  • компьютерной программе без использования дополнительных закрытых программных библиотек.

При этом легкость чтения содержимого документа обеспечивается, когда содержимое имеет строгую структуру, например в виде таблиц. Поэтому основным подобным форматом в течение многих лет был CSV-формат (Comma-Separated Values) - текстовый формат файла, предназначенный для хранения табличных данных, в котором:

Александр Блажко,
доцент кафедры
системного программного обеспечения ОНПУ

Детальніше…