РОЛЬ HGO В ІНІЦІАЦІЇ ЗАПИТІВ

Найбільш активними та зацікавленими користувачами будь-яких загальнонаціональних і регіональних порталів “Відкритих даних” завжди повинні бути громадські організації (HGO). Адже саме вони, як об'єднання найбільш активної частини громадянського суспільства повинні бути:

1) Споживачами відкритих даних виходячи з цілей і специфіки своєї діяльності. Зокрема, саме завдяки “Відкритим даним” громадські організації можуть відстоювати інтереси своїх клієнтів серед громадськості,  аргументувати актуальність розроблених ними соціально-економічних проектів чи контролювати діяльність органів влади.

2) Джерелами відкритих даних для:

  • демонстрації результатів своєї діяльності з метою надання заявок на гранти чи для аргументації звітів про свою роботу з проектів;

  • надання гарантій потенційним спонсорам у тім, що вони забезпечать цільове використання виділеної ними благодійної допомоги та розподілять її серед своїх найбільш нужденних клієнтів.

У зв'язку з вищеописаною особливою роллю громадських організацій у використанні “Відкритих даних”, створений нами портал на основі застосування механізму запитів покликаний максимально залучити потенціал HGO для забезпечення свого наповнення наборами “Відкритих даних”.

Так, зокрема, на відміну від стандартної технології збору і застосування “Відкритих даних”, застосовуваної на “Національному порталі відкритих даних”, наш портал передбачає реалізацію наступних функцій:

  • Організацію збору даних не за стандартною схемою “зверху вниз”, коли чиновники самі визначали, що публікувати й у якій пріоритетності, а за схемою “знизу нагору”, коли чиновники відповідно до закону про публічну інформацію повинні будуть публікувати дані на Web-ресурсі у відповідь на запити від громадських організацій та приватних осіб.

  • Можливість виставляння кожному опублікованому набору даних оцінки по його фрагментарності, рівню контекстних зв'язків і можливостям для проведення динамічного аналізу.

  • Морально-етичну відповідальність за протидію впровадженню “Відкритих даних”. Так, зокрема, на “Одеському порталі Відкритих даних”, передбачається створення “Дошки супротивників Відкритих даних” і “Дошки якості даних”, посилання на котрі будуть розміщені на офіційних сайтах органів місцевої влади та регіональних громадських організацій. На “Дошці супротивників Відкритих даних” будуть надані зведення про такі підрозділи державної влади, що протягом визначеного (регламентованим законодавством) терміну у відповідь на запит від громадських організацій і приватних осіб або не надали необхідних даних, або не дали аргументованого пояснення цьому. На “Дошці якості даних” з боку громадськості будуть представлені зведені результати оцінок публікованих даних, систематизованих по видавцях, що опублікували ті чи інші дані.