ГЛОСАРІЙ

Open Data – Відкриті дані можна використовувати з будь-якою метою. Докладніше див. на opendefinition.org.

Machine-readable - Формат машинозчитуваний, якщо комп'ютерним програмам легко витягати дані з файлів у цьому форматі. Документи у форматі PDF не машинозчитуваний. Комп'ютер може показати текст, але з великими труднощами зрозуміє контекст, який його оточує.

Connectivity – Під підключенням розуміється можливість для співтовариств виконати підключення до Інтернет, особливо до ресурсів Всесвітньої Павутини.

BitTorrent – це мережний протокол для розподіленої передачі файлів великого розміру в мережі з декількох комп'ютерів. Замість завантаження файлу з одного джерела BitTorrent дозволяє учасникам мережі завантажувати фрагменти файлу з комп'ютерів один одного.

Data Access Protocol (DAP) – Система, що дозволяє неспеціалістам одержати доступ до баз даних не створюючи підвищеного навантаження на них.

Attribution License - Ліцензія, що вимагає вказувати первісне джерело матеріалу.

Data protection legislation – Закон про захист даних, що захищає не стільки дані, скільки право громадян жити, не побоюючись, що інформація про їхнє приватне життя стане надбанням гласності. Цей закон захищає приватне життя (у тому числі інформацію про матеріальне становище, стан здоров'я та політичні погляди громадянина) і інші права, наприклад, волю пересування та зібрань. Приміром, у Фінляндії система дорожніх карток раніш записувала усі випадки, коли картка пред'являлася пристрою, що зчитує, на тім чи іншому виді транспорту. Це привело до дебатів про перспективи волі переміщення; у результаті від збору даних відмовилися на підставі закону про захист даних.

Public Sector Information (PSI) - Інформація зібрана або контрольована громадськістю.

Application Programming Interface (API) – Спосіб, яким комп'ютери спілкуються один з одним. Можна уявляти собі, що програміст пересилає інструкції від програми до програми.

Web API – API розроблений для роботи через мережу Інтернет.

Share-alike License – Ліцензія, яка вимагає від користувачів поширювати добуток на тих же або схожих умовах, що й оригінал.

Public domain – Дані, що не охороняються авторським правом. Існує не у всіх країнах.

Database rights - Право на обмеження можливостей інших по витяганню та повторному використанню вмісту бази даних. Існує в основному в європейських країнах.

Copyright – Можливість авторів добутків обмежувати їхнє використання іншими. Власник копірайту має право визначати, як інші можуть використовувати добуток.

Re-use - Використання змісту способами, які спочатку не малися на увазі.

Open standards – Під цим поняттям прийнято мати на увазі технічні стандарти вільні від ліцензійних обмежень. Також поняття можна розглядати як означаючі стандарти, що розробляються поза залежністю від яких-небудь постачальників.

Anonymisation – Адаптація даних таким чином, щоб по них не можна було ідентифікувати окремих людей.

Intellectual property rights (IP rights) – Монополії, що даються авторам інтелектуальних добутків

EU PSI DirectiveДиректива Європейського Союзу про повторне використання державної інформації, 2003/98/EC. “Визначає, як державні організації повинні заохочувати повторне використання своїх інформаційних ресурсів” Законодавчі акти - Директива PSI

Information Asset Register IARи – це реєстри, які збирають і організують метадані про величезні пласті інформації, що зберігаються міністерствами і відомствами. Сучасний IAR включає бази даних, старі набори файлів, недавні електронні файли, всіляку статистику, дослідження і т.д.

Директива PSI – визнає важливість реєстрів наявною інформацією для можливих користувачів та вимагає від країн-учасниць надавати списки, портали і т.п.

ІаRи можна розробляти різними способами. Міністерства можуть розробляти власні ІаRі, а потім зв'язувати їх з національними. ІаRі можуть включати інформацію державних установ, що ще не опублікували і публікувати поки не планують. Тоді громадяни й організації зможуть довідатися, яку інформацію вони можуть зажадати.

Щоб громадськість могла користатися ІаRами, важливо підтримувати всі реєстри збереженої інформації як можна більш повними, щоб можна було впевнено говорити, які документи можна знайти. Неповнота деяких реєстрів – велика проблема; вона приводить до невизначеності, що може когось відвернути від використання цих реєстрів для пошуку інформації.

Важливо, щоб метадані у IARах були повні, щоб пошукові движки могли ефективно функціонувати. У дусі відкритих даних, органи державної влади повинні відкривати свої IARи широкої аудиторії у вигляді сирих даних і під вільною ліцензією, так щоб професіонали в галузі інформаційних технологій могли б цими даними користуватися, наприклад, для створення пошукових систем і користувальницьких інтерфейсів.

Open Government DataВідкриті дані, опубліковані державними органами влади. Зазвичай вважається, що це дані, зібрані в процесі звичайної роботи державних органів, що не містять персональних даних і не порушують комерційну таємницю. Відкриті державні дані – підмножина більш загальної категорії “Урядова інформація”. Докладніше див. http://opengovernmentdata.org.

Tab-separated values – Значення, розділені табуляцією (Tab-separated values, TSV) – розповсюджений текстовий формат для пересилання табличних даних. Це надзвичайно простий і машинозчитуваний формат